โปรแกรมทัวร์

  เมนู

  นาฬิกา

  เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 


  ออนไลน์

  สถิติของเว็บไซต์

  สังคมออนไลน์
  
  

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

กระทู้เว็บบอร์ด
   วันที่ : 20/06/2555 23:22:36  ดู : 2266  ความคิดเห็นทั้งหมด :
หัวข้อกระทู้ : พิพิธภัณฑ์ขนมไทย, อัมพวา สมุทรสงคราม
รายละเอียด :

พิพิธภัณฑ์ขนมไทยเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับขนมไทยที่มีชีวิตแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งขึ้นและดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยจัดแสดงจำลองขนมไทยชนิดต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับขนมไทย วิธีการทำขนมไทยและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับขนมไทยในท้องถิ่น ซึ่งสามารถสะท้อนเรื่องราวในอดีตที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

พิพิธภัณฑ์ขนมไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างองค์ ความรู้ขนมไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ และมีส่วนร่วมผลักดันให้ผู้ประกอบการเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้เกิดเป็นนวัตกรรมของขนมไทย เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อขนมไทย ด้วยการให้ประสบการณ์และความประทับใจที่ดีกับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้าเยี่ยมชม และต้องการทำให้คนไทยตระหนักถึงการบริโภคขนมในปัจจุบันที่ขนมจากต่างชาติและขนมสมัยใหม่ได้รับความนิยมแซงหน้าขนมไทยไปมาก ผลพวงจากพิพิธภัณฑ์ขนมไทยแห่งนี้ มีส่วนทำให้คนไทยทุกคนสามารถเรียนรู้วิธีทำขนมไทยก่อนที่วัฒนธรรมไทยและสิ่งดีงามที่มีอยู่จะสูญหายไป

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมและเผยแพร่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับขนมไทยให้ได้มากที่สุด เน้นการมีส่วนร่วมของคนไทย เช่น เปิดรับบริจาคเครื่องมือในการทำขนม ฯลฯ ในขณะที่การนำเสนอจะถูกปรับเปลี่ยนให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม


จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ขนมไทยคือการทำ \"พิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิต\" ด้วยการสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่ได้สัมผัส ดังนั้นขนมทุกชิ้นที่นำมาโชว์และการจัดแสดง จึงพยายามทำให้เหมือนของจริงมากที่สุด อนุญาตให้จับต้องได้ รวมทั้งมีเรือพายขนาดเท่าของจริง สามารถลงไปนั่งเล่นได้และรถสามล้อขายขนมแบบย้อนยุค

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเนื้อหาการสาธิตวิธีการทำ อุปกรณ์ เครื่องมือ และการห่อขนมด้วยใบตองแบบต่างๆซึ่งหาดูได้ยาก และบทบรรเลงกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

พิพิธภัณฑ์ขนมไทยอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลอัมพวา ริมแม่น้ำแม่กลองและใกล้กับตลาดน้ำยามเย็นที่มีขนมไทยขายอยู่มากมาย ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมจะสามารถสัมผัสกับขนมไทยได้ทั้งในโลกจำลองและของจริงในเวลาเดียวกัน
เปิดให้เข้าชมฟรีในวันศุกร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 3475 0350
ลิงค์ : http://www.shallwe-travel.com
ที่มา : admin    [shallwe-travel@hotmail.com  125.24.199.65]
 แสดงความคิดเห็น
กระทู้เว็บบอร์ด
* ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 
อีเมล์
 : 
 *
รหัสผ่าน
 : 
 *

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE